Skip to the content

Kontaktuppgifter Göteborg

Kontakta Abesiktning i Göteborg för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Ni hittar oss på:

Herkulesgatan 3A
417 01 Göteborg

Telefon: 031-51 09 00

Carl-Johan Sund

VD

Bygg & Anläggningsingenjör med erfarenhet från branschen sedan 1973. Expert på frågor rörande omgivningspåverkan med spetskompetens inom sprängrådgivning/sprängteknik, skadeutredning, vibrationsutredning, riskanalyser mm.

Tel: 031-762 66 00
Email: carl-johan.sund@abesiktning.se

 

Annette Neubronner

vVD

vVD samt Regionchef för region Väst. Byggnadsingenjör. Uppdragsledare inom skadereglering, riskanalyser, mm. Miljö och kvalitetsansvarig.

Tel: 031-762 66 01
Email: annette.neubronner@abesiktning.se

Jesper Freeman

Kontorschef

Planerar resurser och projekt för Göteborgskontoret. Byggnadsingenjör som handlägger och sköter uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 02
Email: jesper.freeman@abesiktning.se

Magnus Fritzell

Geovetare

Geovetare som handlägger och sköter uppdrag inom geoteknik, besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 11
Email: magnus.fritzell@abesiktning.se

Carolina Mattsson

Ekonomiansvarig

Ansvarar för arbetsuppgifterna på företagets ekonomifunktion, samt tillhörande administrativa rutiner. Kontakta mig vid frågor som avser leverantörs- och kundreskontra eller vid övriga administrativa ärenden.

Tel: 031-51 09 00
Email: carolina.mattsson@abesiktning.se

Per Hammarberg

Uppdragsledare

Byggnadsingenjör som handlägger och sköter uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 07
Email: per.hammarberg@abesiktning.se

Caroline Björklund

Uppdragsledare

Byggnadsingenjör som handlägger och sköter uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 14
Email: caroline.bjorklund@abesiktning.se