Skip to the content

Vi utför provtryckning av alla typer av rökgaskanaler till bland annat kakelugnar, öppna spisar mm enligt Svensk Standard SS 460 48 60. Ofta sker vårt arbete med provtryckning i samband med besiktning av vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, pålning och schaktning.