Skip to the content


Vi ser till att du med en professionellt utförd riskanalys kan bedöma den påverkan som byggprojekt eller markprojekt förorsakar. Abesiktning tar då hänsyn till såväl ditt eget projekt som omgivningen. I riskanalysen får du information om vibrationsvärde för olika byggnader och anläggningar, eventuella bergrum, tunnlar samt vibrationskänsligutrustning mm. Riskanalysen belyser även behov av ytterligare bevakning/uppföljning och fungerar som ett kontrollprogram avseende vibrationsalstrande markarbeten.


Riskanalysen hjälper i ett tidigt skede och identifierar risker du som byggherre eller entreprenör bör ha kunskap om. Riskanalysen kan fungera som underlag vid anbudsförfarandet och leder till en ökad trygghet i inledningen av ett projekt.
Genom att du tar hänsyn till olika faktorer minimerar du risken för skador, klagomål och naturligtvis för negativa överraskningar i ditt eget byggprojekt.


Genom att utföra en professionell fastighetsbesiktning kan du bedöma om eventuella förändringar faktiskt uppstått under byggtiden och av byggprojektets vibrationer. Skador kan tillkomma av andra skäl och dessutom finnas där redan innan.